Logo Obozu Naukowego

Nauki techniczne

Dla kogo?

Warsztaty z zakresu nauk technicznych skierowane są do osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu elektroniki, mechatroniki, automatyki i nowoczesnych technologii.

Warsztaty z tej dziedziny są dla osób planujących studia na kierunku elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika lub nanotechnologia.

Dlaczego warto?

W trakcie warsztatów uczestnicy zmierzą się z licznymi zadaniami praktycznymi m.in. nauczą się projektować oraz symulować własne układy elektroniczne, stworzą projekt linii produkcyjnej w odpowiednich symulatorach, nauczą się, w jaki sposób można odczytywać czujniki cyfrowe/analogowe i na ich podstawie sterować innymi sekcjami obwodów oraz wiele innych, co pozwoli im lepiej poznać tę dziedzinę i odpowiedzieć na pytanie, czy ten kierunek studiów i kariery zawodowej jest dla nich najlepszym wyborem!

Prowadzący warsztaty

Warsztaty prowadzone będą przez studenta nanotechnologii na Politechnice Gdańskiej oraz absolwentów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Prowadzący posiadają bogate doświadczenie wynikające z pracy dydaktycznej z młodzieżą oraz realizacji projektów na uczelni i rynku komercyjnym. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na poznanie tajników studiów oraz pracy w ramach tej dziedziny.

Warsztaty, w których możesz wziąć udział

Grupa wiekowa oznaczona kolorem:

Uczniowie po 7 i 8 klasie

Licealiści

Elektronika

Warsztat z podstaw elektroniki połaczony z nauką projektowania i wykonywania płytek PCB

16-22.07.2024 r.

Technika cyfrowa

Warsztat z podstaw elektroniki cyfrowej, obwodów pasywnych oraz aktywnych, praw logiki, algebry Boole’a, projektowania oraz programowania układów cyfrowych w oparciu o Arduino

16-22.07.2024 r.

Elektronika na platformie Arduino

Warsztat z podstaw elektroniki analogowej, obwodów pasywnych oraz aktywnych z wybranymi zagadnieniami elektroniki cyfrowej

22-28.07.2024 r.

Mechatronika

Projektowanie i programowanie układów mechatronicznych

11-17.08.2024 r.

Nanotechnologia

Podstawy inżynierii materiałowej oraz nowoczesnych technologii

17-23.08.2024 r.