Logo Obozu Naukowego

Cennik

do 31.03.2024 r.

Opłata za udział w obozie

 • jeden turnus
2090 zł
 • dwa turnusy
4100 zł
 • trzy turnusy
6000 zł
 • cztery turnusy
8000 zł
 • pięć turnusów
10000 zł
 • sześć turnusów
12000 zł

od 31.03.2024 r.

Opłata za udział w obozie

 • jeden turnus
2190 zł
 • dwa turnusy
4300 zł
 • trzy turnusy
6300 zł
 • cztery turnusy
8400 zł
 • pięć turnusów
10500 zł
 • sześć turnusów
12600 zł

Opłaty dodatkowe

Transport zorganizowany

 • Koszt transportu w jedną stronę (I - IV turnus)
  (Warszawa - Piękna Góra lub Piękna Góra - Warszawa)
120 zł
 • Koszt transportu w dwie strony (I - IV turnus)
  (Warszawa - Piękna Góra - Warszawa)
240 zł
 • Koszt transportu w jedną stronę (V i VI turnus)
  (Warszawa - Sielpia lub Sielpia - Warszawa)
100 zł
 • Koszt transportu w dwie strony (V i VI turnus)
  (Warszawa - Sielpia - Warszawa)
200 zł

Wyżywienie

 • Dieta standardowa
brak dodatkowej opłaty
 • Dieta wegetariańska
brak dodatkowej opłaty
 • Dieta specjalna
100 zł za turnus

Zasady płatności

 1. W ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji należy wpłacić zaliczkę 900 zł (w przypadku udziału jednego uczestnika: w dwóch turnusach Obozu – 1800 zł, w trzech turnusach Obozu – 2700 zł, w czterech turnusach Obozu – 3600 zł, w pięciu turnusach Obozu – 4500 zł, w sześciu turnusach Obozu – 5400 zł).
 2. Pozostałą część opłaty za Obóz należy uregulować w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego turnusu, tj.: do 10.06.2024 r.; 16.06.2024 r.; 22.06.2024 r.; 28.06.2024 r.; 12.07.2024 r.; 18.07.2024 r.
 3. W przypadku rejestracji na Obóz w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, całą opłatę należy uregulować w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji.
 4. Wpłaty należy wykonywać na konto bankowe Organizatora:

  Life's Adventure Sp. z o.o.
  ul. Nowogrodzka 64/43
  02-014 Warszawa
  mBank
  18 1140 2004 0000 3102 8337 9282
  w tytule przelewu: "AON, imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu"

Rezygnacja z udziału w Obozie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Obozie, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconych środków, pomniejszonych o:
  1. 200 zł przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 30 kwietnia 2024 r.;
  2. równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej;
  3. 80% ceny imprezy turystycznej przy rezygnacji w okresie od 29 do 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej;
  4. 90% ceny imprezy turystycznej przy rezygnacji na 1 dzień przed imprezą lub w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
 2. W przypadku rezygnacji z jednego/kilku turnusu spośród większej liczby zarezerwowanych turnusów, odliczona zostanie „zniżka” wynikającą z zarezerwowania większej liczby turnusów od całości kwoty i od pozostałej kwoty obliczony zostanie zwrot środków.
 3. Zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy u dowolnego ubezpieczyciela lub za naszą rekomendacją w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31 za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie: https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/travel/?portal_code=www.oboznaukowy.edu.pl&ag_symbol=65277&tax_number=9512513888
 4. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w Obozie i odstąpienia miejsca innej osobie, jeżeli rezygnujący zawiadomi o tym drogą mailową najpóźniej 21 dni przed datą rozpoczęcia Obozu, a nowy uczestnik zajmujący jego miejsce wypełni formularz rejestracyjny oraz ureguluje zaliczkę/opłatę, w ciągu 3 dni roboczych. W takim przypadku rezygnującemu uczestnikowi zwrócone zostaną wpłacone środki pomniejszone o 200 zł kosztów administracyjnych.

Szczegółowe zapisy dotyczące opłat i zwrotów znajdują się w „Warunkach uczestnictwa w Akademickim Obozie Naukowym” dostępnych na stronie https://dev.oboznaukowy.edu.pl/dokumenty/